Powrót 
Aplikacja: Serwer raportów
Pytanie:
Zasady działania Serwer Raportów AS?
Odpowiedź:
1. Musi być uruchomiona na serwerze firebird procedura uni_au_day wykonująca procedure SQL au_exe_day_cmn. Kasuje ona wpisy zadań an dany dzień i wprowadza aktualne 2. Serwer raportów musi działać w trybie automatycznej wysyłki lub można wysłać używając opcji wyślij zaległe. Opcja wyślij zaległe wysyła wszystkie zaległe raporty 3. Za pomocą kalendarza w module USERS można przenosić raporty, jednak godzina wysyłki wynika z definicji raportu a nie widoczności w kalendarzu, kalendarze pełni role poglądo. Przenoszenie ma sens tylko w kontekscie raportów, które chcemy aby nie zostały wysłane- wówczas należy przenieść je 'do przodu'