Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Czy można sprawdzić wartość na okreśłony dzień wszystkich magazynów w firmie?
Odpowiedź:
Tak, należy: 1. Wybrać opcję Magazyn->Wartość na określony dzień 2. W kreatorze stanu magazynu należy wyczyścić pole magazyn i wybrać odpowiednią datę