Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak włączyć używanie dyspozycje wydania w systemie?
Odpowiedź:
Ustawienie dyspozycji wydania odbywa się na trzech poziomach: 1. całego systemu należy na poziomie administracyjnym w konfiguracji modułu GM ustawić odpowiednie pola (czy dyspozycje wydania mają być używane?; czy włączyć możliwość wprowadzania ilości zrealizowanej?; czy przy zatwierdzaniu system ma przepisywać ilości dysponowane do wydanych?; czy pozwalać na wprowadzenie ilości wydanej większej od dysponowanej? ) 2. rodzaju dokumentu na poziomie administracyjnym należy dla danego typu dokumentu ustawić używanie dyspozycji wydania 3. wybranego magazynu w definicji magazynu należy wybrać opcję "Dyspozycję wydania ?"