Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, jeśli przy próbie usuwania/zmiany pozycji w dokumencie przyjęcia (ZwWz, Pz, Pw itp) system zgłasza komunikat "Tej pozycji nie można skasować" ?
Odpowiedź:
Należy sprawdzić, czy są rozchody tej pozycji (przycisk "Podgląd rozchodów" na dokumencie przyjęcia). Jeżeli są rozchodzy należy: 1. Usunąć pozycje z dokumentów wydania (zapamiętująć ilość i cenę wydania) 2. Usunąć pozycje z dokumentu przyjęcia 3. Wprowadzić ponownie pozycje na dokument wydania - teraz pozycje będą pobrane z innych dokumentów