Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Dlaczego nie można wprowadzić rabatu na pozycjach korekty sprzedaży?
Odpowiedź:
Należy sprawdzić: - czy w korekcie konfiguracja rabatów (w oknie korekty opcja Dokumenty->Rabaty->Źródło rabatów) sekcje "Modyfikacja" są ustawione na Ręczne - czy dany użytkownik ma uprawnienia do modułu "Rabaty-ręczna konfiguracja"