Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak wygenerować Fa zakupu z kilku PZ pochodzących z innych magazynów?
Odpowiedź:
GM - PZ - w polu MAGAZYN wybieramy „wszystkie”-> korzystamy z kreatora zestawienia (pasek narzędzi - ikonka na dole po prawej stronie), aby wyfiltrować PZ-ty danego kontrahenta ->zaznaczamy spacją odpowiednie PZ (przy poruszaniu się po zestawieniu posługiwać się strzałkami) -> generacja dokumentu VAT.