Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Nie można usunąć / zmodyfikować dokumentu ZwWz
Odpowiedź:
Problem polega na przyporządkowaniu tej pozycji do korekty W takich przypadkach należy użyc w ZwWz opcji Dokumenty->Przyporządkowanie do korekt->Wszystkie pozycje, następnie nalezy usunąć te pozycję z okna Przyporządkowanie pozycji korygowanych - zestawienie.Wówczas system pozwoli na edycję ZwWz. Problem ten nie występuję w nowszych wersjach systemu od 1143.