Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
W jaki sposób zmienić ostatnią cenę zakupu ?
Odpowiedź:
Ceny zakupu można ustalić jedynie na dokumentach przyjęcia. Aby je zmienić, nalezy wejść do ostatniego dokumentu przyjęcia i wprowadzic tam odopowiednią cenę. Jeżeli dany produkt będzie miał wprowadzoną cenę zakupu na ostatnim dokumencie przyjęcia, cena ta będzie się podpowiadac, przy kolejnym przyjęciu. Najszybszy dostęp do ostatniego dokumentu przyjęcia (dla towaru, który jest na stanie), jest z poziomu magazynu->przycisk rozbicie wg przyjęc/ wybieramy ostatni dokument/ przechodzimy do niego dwuklikiem/ wprowadzamy cenę