Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, gdy przy wprowadzaniu nowego MMw, system zgłasza komunikat "Istnieją dane z kasowanym rekordem" i nie pozwala na dodanie nowego dokumentu?
Odpowiedź:
Sprawdzić w module USERS w kartotece firmy (Firma) na zakładce Adresy w polu Kontrahent, czy jest wprowadzony kontrahent odpowiadający naszej firmie