Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Dlaczego po wejsciu do programu na pasku stanu nie ma informcji o użytkowniku i firmie i niedostepne są operacje na dokumentach?
Odpowiedź:
Nalezy: 1. wejść do modułu Users 2. opcja Użytkowniicy->Definicja 3. Wybrać przycisk Edycja na danym użytkowniku 4. Przejść do zakładki Role 5. Sprawdzić (Uzupełnic) pole Podstawowa: powinno ono zawierać domyślna rolę dla użytkownika