Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić, gdy pojawi się przy wprowadzaniu towaru na dokument bład " Dzielenie przez ) lub zbyt długi ciąg znaków"?
Odpowiedź:
Należy sprawdzic, czy: w kartotece asortymentu w oknie marzy (zakładka Ogólne, okno Marze) jednostki miary sa zgodne z jednostkami miary sprzedaży na zakładce Inne