Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak sprawdzić, czy były rozchody towaru z danego dokumentu przyjęcia?
Odpowiedź:
W danym dokumnecie przyjecia wybrać przycisk "Podgląd rozchodów"