Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak sprawdzić po jakich cenach sprzedano wcześniej towar danemu kontrahentowi?
Odpowiedź:
- Stanąć na pozycji, którą chcemy sprawdzić - Wcisnąć przycisk Edycja - Nacisnąć Shift+Ctrl+S - Zatwierdzić OK Uwaga: Jeżeli się pojawia okno do wysłania SMS, należy wybrać opcję Funkcje pomocnicze->Konfiguracja-> skrótów klawiszowych i zmienić lub usunąc skrót dla opcji "Wiadomości tekstowe (SMS)"