Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak ustawić która ceny sprzedaży jest wyświetlana na liście stanu magazynu?
Odpowiedź:
Słowniki->Magazyn->Dostępne przycisk „Edycja” na zakładce 'Konfiguracja' wybrać odpowiednią cenę w polu 'Cena obciążenia'