Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak sprawdzić jakie były ruchy magazynowe na danym asortymencie?
Odpowiedź:
· Magazyn->towary · Wyszukujemy dany asortyment i edytujemy go, · Wybieramy zakładkę zestawienia->zestawienie ruchu magazynowego