Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jaki parametr w wydruku etykietki powoduje, że nazwa wysokość pola nazwy dostosowuje się do długości nazwy?Adresowanie kopert, etykietka
Odpowiedź:
W definicji pola nazwa należy wybrać opcję "Pole o zmiennej wysokości"