Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
W jaki sposób wyszukać WZ , które nie zostały zafakturowane?
Odpowiedź:
· Należy wybrać WZ, wówczas wyświetlają nam się wszystkie dokumenty WZ. · Korzystamy teraz z ikonki w prawym dolnym rogu - kreator zestawień, na którym zaznaczamy zakres daty-> kontrahenta -> tylko dokumenty bez faktury VAT. Poczym wyświetla nam się lista nie zafakturowanych dokumentów WZ wybranego kontrahenta.