Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Co zrobić jeśli przy próbie zmiany ustawień wydruku okna pojawia się komunikat "Zmiania konfiguracji zablokowana"?
Odpowiedź:
Należy sprawdzić w danym oknie, w opcji Wydruk->Przebudowa zakładka "Właściwości", czy nie jest wybrana opcja "Blokada zmian"?. Jeśli chcemy zmienić parametry wydruku, opcja ta musi być odznaczona.