Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak zrobić korektę ilościową lub kwotową (inną niż zwrot VAT )do korekty TAX FREE?
Odpowiedź:
Należy zmienić tryb naliczania wartości w korekcie TAX FREE za pomocą: * W module USERS opcja Narzędzia->Konfiguracja->Pogramu * Opcję "Wartość jest z wartości bzlo?" ustawić na NIE