Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak jednorazowo zdjąć blokadę z dokumentów MMw, MMp po imporcie dokumentu MMw do MMp?
Odpowiedź:
Należy w dokumencie MMp użyć opcji Dokumenty->Dokumenty powiązane->Usuwnie wiązania. Operacja ta jest bezpieczna jedynie wówczas, gdy nie ma rozchodów z MMP i możemy wykasować wszystkie pozycje, aby zamiportować MMW ponownie. W innym przypadku MMw pojawia się na liście dokumentów do importu jako dokument niepowiązany.