Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Ja wydrukować wszystkie zdefiniowane ceny z wybranego magazynu?
Odpowiedź:
Należy posłużyć się opcją Ceny->Ceny zakupu odpowiednio przebudować wydruk. Można użyć przycisku Filtry, aby wydrukować wybrany magazyn, grupę asortymentową itd.