Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jakie zestawienie w UniFirmie jest pomocne księgowości przy analizie zapasów materiałowych np. materiałów długozalegających.
Odpowiedź:
GM-Zestawienia- Towary zalegające