Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak w systemie obsłużyć sprzedaż środka trwałego.
Odpowiedź:
a. Utworzyć pomocniczy asortyment np. sprzedaż środka trwałego - 22% (ustawic odpowiednią stawkę VAT, w typie usługa - nie będzie generacji dok. wydania b. Dekretacja - def. Asortymentu (jw.) zakładka INNE -> grupa - utworzyć grupę księgową sprzedaż ST. Następnie w konfiguracji podpiąć konta. c. Dopisanie danych identyfikujących ST na pozycji dokumentu: - tworzenie pozycji fa - zakładka inne -> dopisac dane identyfikujące. Dane są widoczne w kolumnie o nazwie bazy danych NAZWA_DLUGA