Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
W jaki sposób sprawdzić ruch danego asortymentu od początku roku?
Odpowiedź:
Gm- Magazyn - wybór magazynu - z listy wyszukujemy pożadany asortyment = Edycja -> Zestawienia (zestawienie przyjęć, z których składa się ruch magazynowy) -> „zestawienie ruchu magazynowego”( 2 od dołu ikonka na pasku narzedzi), podwójne klikniecie powoduje podgląd dokumentu źródłowego.