Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Pomiędzy zestawieniem Dokumentów - kategoria: Sprzedaż a, zestawienie Dokumentów: kategoria: Wydania magazynowe - wartość netto sprzedaży w podsumowaniu jest różna.
Odpowiedź:
Różnica wynika prawdopodobnie ze sprzedaży usług. Sprzedaż asortymentu, określonego jako usługa powoduje brak generacji dokumentu magazynowego. Gm- Zestawienia- Dokumentów - w okresie - kategoria :SPRZEDAŻ, uwzględnianie korekt - okres czasowy Gm- Zestawienia- Dokumentów - w okresie - kategoria: WYDANIA MAGAZYNOWE, typ WZ, uwzględnianie korekt- okres czasowy.