Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Dlaczego nie drukuje się NIP firmy na dokumentach sprzedaży UE (INVOICE)
Odpowiedź:
Należy sprawdzić w module USERS: * czy w definicji firmy jest przyporządkowany kontahent odpowiadający firmie (USERS->Firma/zakładka ->Adresy/pole Kontrahent) * czy kontrahent przyporządkowany do firmy ma uzupełnione pole NIP EU