Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Dlaczego przy próbie zmiany ceny zakupu na dokumencie przyjęcia system zgłasza komunikat "Dokument zatweirdzony - zmiany niemożliwe"ęłęó
Odpowiedź:
Rozchód danego towaru jest zaksięgowany. Należy sprawdzić dokumenty rozchodu danej pozycji (przycisk "Podgląd rozchodów" w oknie dokumentu przyjęcia), jeśli któryś z dokuemntów jest zaksięgowany, należy go odblokować ręcznie.