Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
.Co zrobić kiedy w momencie wyboru kontrahenta na dokumentach np PZ program rozwija listę wszystkich kontrahentów? .Co zrobić kiedy w momencie wyboru kontrahenta na dokumentach np PZ program rozwija listę wszystkich kontrahentów?
Odpowiedź:
· Wybierać nowy dokument, · przy wyborze pola kontrahenta naciskanąć prawy przycisk myszy otwiera się okno, z którego wybieramy właściwości-> filtr jako wzorzec, · prawym przyciskiem myszy otworzyć te same okno i wybierać zapis.