Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak ustawić system, aby po wydruku faktury, użytkownik nie miał prawa modyfikacji dokumentu?
Odpowiedź:
1. W module USERS należy: - wybrać menu Narzędzia->Konfiguracja->Programu - opcję "Automatyczne zatwierdzanie dokumentu po wydruku?" ustawić na "TAK" - uprawnienia użytkownika do modulu "Sprzedaż" powinny być ustawione na "EDYCJA"