Powrót 
Aplikacja: Sprzedaż
Pytanie:
Jak wprowadzić kontrahenta indywidualnego bez numeru NIP?
Odpowiedź:
Aby wprowadzić kontrahentów bez konieczności wpisywania NIP-u należy wybrać: · funkcje pomocnicze -> konfiguracja -> zakładka ogólne · zahaczyć opcję 'Dopuszczać pusty NIP?', ·